Read more

Show more
Principal Component Analysis
Practice MCQs for Economics
Understanding Growth Theories with Application in Nepal's Case
के निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घटबढ हुनु सामान्य प्रक्रिया हो?
केन्द्रीय बैंक अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै नेपालीलाई सितैमा पैसा प्रवाह गर्नु  राम्रो हो त ?
Different approaches to GDP estimation: A short review and Nepalese case
Why GDP re-benchmarking is important?