Video Tutorials

{getBlock} $results={5} $label={Video Tutorial} $type={block1} $color={#F64E4E}

विचार

{getBlock} $results={5} $label={विचार} $type={block2} $color={#F64E4E}

Macroeconomics

{getBlock} $results={5} $label={macroeconomics} $type={block1} $color={#F64E4E}

Data Analysis

{getBlock} $results={5} $label={Data analysis} $type={block1} $color={#F64E4E}

Research

{getBlock} $results={5} $label={Research} $type={block1} $color={#F64E4E}

Econometrics

{getBlock} $results={6} $label={Econometrics} $type={block1} $color={#f9ae00}

Read more

View all

Twin deficit भनेको के हो ?

अर्थशास्त्रमा twin deficit भन्नाले budget deficit (बजेट घाटा) र current account deficit (चालु खाता …

केन्द्रीय बैंक अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै नेपालीलाई सितैमा पैसा बढ्नु राम्रो हो त ?

यो प्रश्नको उत्तरको लागि हामीले मुद्रा र मूल्यको सम्बन्धलाई बुझ्नु पर्दछ । हामीले बिसनु नहुने कुरा …

Load More That is All