Twin deficit भनेको के हो ?

अर्थशास्त्रमा twin deficit भन्नाले budget deficit (बजेट घाटा) र current account deficit (चालु खाता …

केन्द्रीय बैंक अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै नेपालीलाई सितैमा पैसा बढ्नु राम्रो हो त ?

यो प्रश्नको उत्तरको लागि हामीले मुद्रा र मूल्यको सम्बन्धलाई बुझ्नु पर्दछ । हामीले बिसनु नहुने कुरा …

Permanent Income Hypothesis

This video tutorial deals with meaning and mathematical derivation of Permanent Income Hypothesis.

Load More That is All